Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
13. mája 2010 16:08
Fotografia  druhu  vrabec poľný