Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  margaréta biela margaréta biela v atlase rastlín

margaréta biela Leucanthemum vulgare

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
4. mája 2010 14:30
Fotografia  druhu  margaréta biela