Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Petra Magulová
Skupina:
SunaPa
Zachytené dňa:
8. apríla 2011 15:24
Poznámka:

Má žltý kvet, rastie na lúke, má špicaté žlté listy a objavili sme ho na lúke vedľa Suchovskej nádrže.

Fotografia  druhu  krivec žltý