Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Petra Magulová
Skupina:
SunaPa
Zachytené dňa:
8. apríla 2011 15:19
Poznámka:

Gunár mal zeleno sfarbené perie pri krku a na hlave, mal hnedú hruď, chvost a biele krídla. Kačka bola sfarbená skoro celá do hneda až na niektoré biele oblasti tela.

Fotografia  druhu  kačica divá