Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Tamara Sklenárová
Skupina:
SunaPa
Zachytené dňa:
8. apríla 2011 14:51
Poznámka:

Kačica divá

Fotografia  druhu  kačica divá