Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Tamara Sklenárová
Skupina:
SunaPa
Zachytené dňa:
8. apríla 2011 15:24
Poznámka:

Krivec žltý

Fotografia  druhu  krivec žltý