Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Juraj Sokol
Skupina:
Zálesáci
Zachytené dňa:
9. mája 2011 16:57
Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá