Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jeleň lesný  jeleň lesný v atlase živočíchov

jeleň lesný Cervus elaphus

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
6. mája 2011 16:27
Fotografia  druhu  jeleň lesný