Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka pomúčená prvosienka pomúčená v atlase rastlín

prvosienka pomúčená Primula farinosa

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
6. mája 2011 16:12
Fotografia  druhu  prvosienka pomúčená