Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  leknica žltá leknica žltá v atlase rastlín

leknica žltá Nuphar lutea

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
18. marca 2011 15:42
Fotografia  druhu  leknica žltá