Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
5. apríla 2011 16:30
Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá