Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec veľkokvetý poniklec veľkokvetý v atlase rastlín

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
22. apríla 2011 15:00
Fotografia  druhu  poniklec veľkokvetý