Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
22. apríla 2011 13:05
Fotografia  druhu  krivec žltý