Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Mgr. Stanislava Gabovičová
Skupina:
prírodovedný krúžok
Zachytené dňa:
1. mája 2011 17:06
Fotografia  druhu  šalvia lúčna