Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost ovocný vidlochvost ovocný v atlase živočíchov

vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius

Autor:
Mgr. Stanislava Gabovičová
Skupina:
Enviráčikovia
Zachytené dňa:
3. mája 2011 11:06
Fotografia  druhu  vidlochvost ovocný