Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
30. apríla 2011 16:45
Poznámka:

Pri vychádzke s členmi prieskumnej skupiny sme v Lesoparku na Kvetnici uvideli Kačicu divú Anas platyrthynchos.

Fotografia  druhu  kačica divá