Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
30. apríla 2011 9:33
Poznámka:

Pomerne často sa vyskytujúci druh na svetlých miestach nášho chodníka.

Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový