Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
29. apríla 2011 17:03
Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá