Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
29. apríla 2011 16:20
Fotografia  druhu  vrabec domový