Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
17. apríla 2011 14:51
Fotografia  druhu  drozd čierny