Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veternica lesná veternica lesná v atlase rastlín

veternica lesná Anemone sylvestris

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
16. apríla 2011 12:58
Fotografia  druhu  veternica lesná