Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
17. apríla 2011 16:18
Fotografia  druhu  prvosienka vyššia