Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
17. apríla 2011 15:11
Poznámka:

samica kačice divej

Fotografia  druhu  kačica divá