Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  iskerník ilýrsky iskerník ilýrsky v atlase rastlín

iskerník ilýrsky Ranunculus illyricus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
16. apríla 2011 15:27
Fotografia  druhu  iskerník ilýrsky