Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veternica lesná veternica lesná v atlase rastlín

veternica lesná Anemone sylvestris

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
16. apríla 2011 15:10
Fotografia  druhu  veternica lesná