Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
12. apríla 2011 14:51
Fotografia  druhu  trasochvost biely