Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Martin Kondelčík
Skupina:
Zálesáci
Zachytené dňa:
11. apríla 2011 15:58
Fotografia  druhu  krivec žltý