Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  brhlík lesný brhlík lesný v atlase živočíchov

brhlík lesný Sitta europaea

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
10. apríla 2011 9:00
Fotografia  druhu  brhlík lesný