Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
28. marca 2011 15:00
Fotografia  druhu  kačica divá