Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  blyskáč jarný blyskáč jarný v atlase rastlín

blyskáč jarný Ficaria verna

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
9. apríla 2011 13:57
Poznámka:

jarná, kvitnúca bylina svetlých horských a podhorských lúk

Fotografia  druhu  blyskáč jarný