Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
10. apríla 2011 13:30
Poznámka:

síce práve nekvitne, ale je tam…

Fotografia  druhu  pálka širokolistá