Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Mgr. Natália Nôtová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
7. apríla 2011 14:35
Fotografia  druhu  krivec žltý