Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
2. októbra 2010 11:05
Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový