Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr. Ľubica Budayová
Skupina:
Galmuskovia- Spišské Vlachy
Zachytené dňa:
9. marca 2011 12:01
Fotografia  druhu  kačica divá