Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
21. júna 2010 16:43
Fotografia  druhu  trasochvost biely