Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
12. septembra 2010 15:24
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná