Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
31. marca 2011 16:16
Fotografia  druhu  drozd čierny