Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slávik červienka slávik červienka v atlase živočíchov

slávik červienka Erithacus rubecula

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
27. marca 2011 10:57
Fotografia  druhu  slávik červienka