Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
26. marca 2011 7:29
Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý