Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
23. marca 2010 16:10
Fotografia  druhu  vrabec domový