Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
Mgr. Stanislava Gabovičová
Skupina:
prírodovedný krúžok
Zachytené dňa:
24. marca 2011 22:52
Fotografia  druhu  krivec žltý