Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr. Stanislava Gabovičová
Skupina:
prírodovedný krúžok
Zachytené dňa:
24. marca 2011 22:53
Fotografia  druhu  kačica divá