Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Martin Kondelčík
Skupina:
Zálesáci
Zachytené dňa:
28. februára 2011 15:30
Fotografia  druhu  kačica divá