Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
1. marca 2011 0:00
Fotografia  druhu  vrabec domový