Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
23. februára 2011 9:42
Poznámka:

Často priletí do školského sadu.

Fotografia  druhu  drozd čierny