Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
17. februára 2011 14:31
Poznámka:

Na trase nášho náučného chodníka sa s krasovlasom „stretávame“ pravidelne, vyskytuje sa takmer všade.

Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový