Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ďateľ čierny / tesár ďateľ čierny / tesár v atlase živočíchov

ďateľ čierny / tesár Dryocopus martius

Autor:
Kristián Majer
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
13. februára 2011 13:26
Poznámka:

Zachytené mobilom.

Veľkost súboru: 3.06 MB, Formát: mp4/ogg