Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Kristián Majer
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
11. januára 2011 15:21
Poznámka:

vrabec domový zachytený na našej „prieskumnej“ ulici

Fotografia  druhu  vrabec domový