Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jeleň lesný  jeleň lesný v atlase živočíchov

jeleň lesný Cervus elaphus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
10. februára 2011 14:55
Poznámka:

Okrem stôp vysokej zveri sme našli aj ich trus.

Fotografia  druhu  jeleň lesný