Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
5. februára 2011 15:22
Poznámka:

Odfotografované je to neďaleko obydlia ľudí.

Fotografia  druhu  drozd čierny